Enkele maanden geleden initieerde Armand Angeli, voorzitter RPA, Intelligent Automation, Shared Services , BPO and International Groups bij DFCG, de Franse vereniging van CFO’s, een serie van internationale CFO-rondetafel rond alle aspecten van automatisering. Inmiddels hebben zich bij dit initiatief verschillende CFO-organisaties uit diverse landen aangesloten. Sinds oktober 2021 heeft ook Finance on a Mission zich aan dit initiatief verbonden. De rondetafels gaan in op gedeelde uitdagingen voor CFO’s en de behoefte aan betrouwbare informatie over automatisering, gebaseerd op de ervaring van collega’s. In dit onderstaande artikel licht Armand het initiatief toe.

“Finance executives, zoals CFO’s, kijken naar het transformeren en digitaliseren van de financiële functie”, zegt Armand Angeli.” In alle landen zien we hetzelfde doel. Maar we zitten niet op hetzelfde niveau van ervaring met automatisering in verschillende landen. Daarom wilden we de experts van de finance community samenbrengen om deze onderwerpen te bespreken, ervaringen te delen en van andere organisaties te leren over financiële transformatie, robotisering en automatisering.”

Visie op automatisering

De CFO is een essentiële speler in automatisering. “Finance heeft een belangrijke stem in de allocatie van middelen,  samen met de CEO en CIO stimuleren ze de transformatie. Finance afdelingen zijn bovendien misschien wel de eerste plek geweest waar automatisering zinvol is gebleken. Maar de lessen komen niet alleen van CFO’s, maar ook van HR, van logistiek, overal is er dezelfde drang tot automatiseren.” Armand is duidelijk over de uitdagingen waar Finance leiders voor staan bij bijvoorbeeld de inzet van Robotic Process Automation (RPA): “De belangrijkste uitdaging waar organisaties tegenaan lopen met automatisering en RPA is om te werken vanuit een visie op wat je wilt bereiken. Kijk niet alleen naar de ROI op korte termijn, maar houd ook rekening met efficiency op de langere termijn en de ‘kwalitatieve’ ROI.” Een tweede uitdaging, zo geeft hij aan, is “het tempo van automatisering en RPA te laten aansluiten op wat de organisatie aankan. In het verleden hebben we projecten gezien die zijn gepusht door consultants en providers, maar mede daardoor niet volledig zijn geslaagd.” Een derde factor om rekening mee te houden, stelt hij, is dat “RPA eigenlijk geen procesautomatisering is, maar taakautomatisering, en omdat automatisering en RPA over software gaat, moet IT er vanaf het begin bij betrokken zijn.” Tijdens zulke projecten is communicatie cruciaal. “Het zijn projecten die vragen om verandermanagement: leg goed uit en communiceer wat je aan het doen bent. Dan beseffen mensen dat RPA geen banen vernietigt, maar het werk beter maakt.”

Ervaringen delen

De titel van de eerste internationale ronde tafel die Angeli organiseerde was ‘Lost in automation’. Hij legt uit: “Het belangrijkste onderwerp was verwarring: wat is automatisering? Wat is AI? Wat is RPA? We zien dat mensen dat soms niet begrijpen. Ze zijn in de war omdat ze denken het doel is de kosten met 80% te verlagen. Ze zijn in de war omdat ze dachten dat het gemakkelijk te implementeren was. Er zijn veel begrippen en technologieën, maar wat brengen ze? Praten met vakgenoten komt de duidelijkheid ten goede. Een belangrijke takeaway uit die eerste bijeenkomst was dat automatisering niet alleen voor grote bedrijven is, maar ook voor middelgrote bedrijven. Waar ‘verwarring’ het hoofdthema was van de eerste rondetafel, ging de tweede in op de belangrijkste succesfactoren. “We hebben het over veranderingen. Het idee is om naar de uitdagingen te kijken en onze collega’s te adviseren om succesvol te zijn in hun automatiseringstraject. En eigenlijk denken mensen soms ook primair aan tools en technologie, en te weinig aan processen, organisatie en mensen. Deze ronde tafel stond dan ook in het teken van het leren van elkaar hoe automatisering  succesvol vorm te geven, en welke valkuilen te vermijden.”

Een stevige ambitie

Het initiatief begon met Armand Angeli en de Franse CFO organisatie, maar de ambitie was vanaf het begin om “Internationaal” te zijn, ook met deelnemers van buiten Europa. “Iedereen is welkom om zich bij ons aan te sluiten, zolang het maar collega’s zijn, geen adviesbureaus. Natuurlijk zou ik willen dat we elkaar fysiek konden ontmoeten, maar we hebben gekozen voor een virtuele opzet. Tijdens de Covid-pandemie hebben we ontdekt hoe efficiënt, en toch persoonlijk, dat kan zijn. Maar ik wil wel graag dat het rondetafel-gesprekken zijn, geen webinars. Het is kennis en ervaringen delen tussen collega’s en het is vertrouwelijk, zodat we open uitwisselingen kunnen hebben.”

Dit artikel verscheen eerder op Rocking Robots in het Engels .