We zitten in 2021 nog altijd in de pandemie die de wereld vanaf 2020 in haar greep had. In een asynchrone crisis blijkt dat sommige sectoren hard worden geraakt terwijl andere sectoren moeite hebben te voldoen aan de vraag. Waar het tegenwoordig vaak gaat over hoe weerbaar een organisatie is (de resilience van de organisatie) is het duidelijk geworden dat digitale businessmodellen de weerbaarheid van de organisatie te verhogen. Het is dan ook niet vreemd dat veel CFO’s inzetten op het verhogen van de weerbaarheid van de organisatie en op het versnellen van de digitale transformatie. In een onderzoek in de vorm van een korte “pulse check” vroegen Frank Verbeeten (Universiteit van Amsterdam) en Jan Heinen (Finance on a Mission) aan CFO’s hoe zij kijken naar de prioriteiten voor het komende jaar. Belangrijkste conclusie van ons onderzoek: digitale technologie staat hoog op de agenda van de CFO.

Met stip bovenaan de prioriteitenlijst van de CFO: het versnellen van de digitale transformatie

Maar liefst 92% van de CFO’s geeft aan vooral in te zetten op het versnellen van de digitale transformatie in de organisatie. Digitale technologie vindt steeds meer haar weg naar de organisatie. Op basis van ons onderzoek naar de de digitale transformatie van 2020 is deze ontwikkeling niet verbazingwekkend. Vorig jaar bleek dat de verreweg de meeste organisaties minder dan 25% van de omzet realiseerden uit online verkopen. Daarbij gaven CFO’s in onze gesprekken aan dat ze versneld gingen kijken hoe ze dat aandeel konden vergroten. Vorig jaar zagen we in ons onderzoek ook al dat organisaties momenteel massaal virtueel samenwerken. Die virtuele samenwerking zal blijven, met toevoeging van fysieke bijeenkomsten waar nodig. Covid-19 is daarmee een versneller van de digitale transformatie voor zowel het businessmodel van de organisatie als voor de manier waarop organisaties activiteiten coördineren en samenwerken. Op de prioriteitenlijst van de CFO staan verder nog prioriteiten als het aantrekken en vasthouden van toptalent (53% van de respondenten),  het ontwikkelen van een datagedreven en besluitvaardige organisatie (50%), het managen van wijzigende afzetkanalen (39%) en het managen van wijzigend klantgedrag (39%). Ook deze prioriteiten hebben een sterke Covid-19 component die samenhangen met de digitale transformatie aan de ene kant, en met bijvoorbeeld de plotselinge overgang van fysiek naar online winkelen. Deze ontwikkelingen zullen in de toekomst (op zijn minst deels) een belangrijke rol blijven spelen.

Prioriteiten van de CFO wijken op bepaalde vlakken af van die van Finance afdelingen

In onze pulse check vroegen we ook naar de belangrijkste prioriteiten voor finance-afdelingen. Daarbij vertonen de prioriteiten van Finance afdelingen een aantal opvallende verschillen met die van de CFO.  Het is logisch dat de prioriteiten van de CFO strategischer zijn dan de prioriteiten van de finance-afdeling. Wel zien we ook bij Finance afdelingen vooral prioriteiten die samenhangen met de digitale transformatie en prioriteiten die zijn ingegeven vanuit Covid-19 (dan wel een combinatie van beiden). Het ontwikkelen van een datagedreven cultuur in finance en het digitaliseren van finance-operaties (automatisering, RPA) zijn de belangrijkste prioriteiten voor Finance afdelingen. De volgende drie prioriteiten voor de Finance afdeling hangen meer samen met de huidige pandemie: management van cash en liquiditeit (53%), korte termijn forecasting (47 %) en organisatiebrede planning/scenario analyses (44 %). Ook ons onderzoek van vorig jaar gaf dit toegenomen belang al aan. De huidige pulse check laat zien dat ze belangrijk blijven.

Conclusies

Het versnellen van digitale transformatie, het aantrekken en behouden van top talent en het versnellen van de besluitvorming op basis van data zijn komend jaar de belangrijkste prioriteiten voor CFO’s. Deze prioriteiten lijken samen te hangen met de huidige pandemie. Het belang van digitalisering is verder toegenomen.  De prioriteiten voor de CFO zien we deels ook bij de finance-afdeling, zoals het ontwikkelen van een data-gedreven cultuur binnen finance, en het digitaliseren van de financiële processen die daar als prioriteit gelden.

Over onze “pulse check” verscheen ook een uitgebreider artikel op Executive Finance, waar onder andere de verschillen tussen industrieën verder zijn uitgewerkt. Wil je dat artikel lezen dan kun je dat hier vinden.