Sustainability is terug van nooit weggeweest. Nu de impact van de mens op de planeet duidelijker wordt, neemt de roep om maatregelen toe. En dat blijft niet alleen bij de roep om maatregelen. Overheden grijpen in met wet- en regelgeving. Consumenten verlangen van organisaties die zij verantwoordelijkheid nemen in het terugdringen van de “footprint” op de planeet. De reis naar net-zero is ingezet. Organisaties zien de noodzaak van verandering in, en nieuwe initiatieven en businessmodellen zien het daglicht. Accounting will save the world…

Werken vanuit nieuwe doelstellingen

In 2015 adopteerden de lidstaten van de Verenigde Naties de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling.  Aan de basis van deze agenda stonden de 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Mede op basis van deze SDGs heeft de Europese Commissie in april 2021 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Deze directive gaat naar verwachting leiden tot een transformatie op het gebied van reporting, die op termijn steeds meer organisaties gaat raken. Het doel is op termijn de duurzaamheidsrapportages en financiële rapportages te integreren, zodat meer transparantie ontstaat. De consequenties van de SDGs gaan echter verder dan puur reporting. Organisaties die echt verantwoordelijkheid nemen op het gebied van de SDGs moeten anders gaan kijken naar businessmodellen en de manier waarop ze tot investeringsbeslissingen komen.

Balanceren tussen people, planet en profit

De klassieke benadering van de economie en onze modellen om te beoordelen of we als organisatie de juiste initiatieven ontplooien zijn niet voldoende om te kunnen balanceren tussen people, planet en profit. Daarvoor hebben we nieuwe instrumenten nodig. Nieuwe metrics ook, die ervoor zorgen dat we de alternatieven afwegen op de echte waarde die ze vertegenwoordigen. En vooral daar zit een grote toegevoegde waarde voor Finance. Want een Finance functie die duurzaamheid wil bevorderen, zorgt ervoor dat de juiste afweging goed te maken is. Dat klinkt niet eens zo moeilijk, maar in een omgeving die gewend is vooral te kijken naar wat onder aan de streep de opbrengsten zijn kan dat nog een hele uitdaging zijn. Want welke keuze moet je maken wanneer een maatregel die goed is voor de planeet een grote impact heeft op je winstgevendheid? En hoe zorg je ervoor dat je klanten bereid zijn ook te betalen voor duurzaamheid. Dat antwoord is met een traditionele manier van kijken niet zo gemakkelijk te geven. Een simpele ROI schiet hier te kort. En dus moeten we, willen we duurzame ontwikkeling echt omarmen, ook de manier waarop we afwegingen maken verder ontwikkelen.

Inspiratie vanuit Information Economics

Een mogelijke bron van inspiratie kan vanuit Information Economics komen. Deze manier van kijken naar projecten wordt al regelmatig toegepast bij het kijken naar investeringen in ICT. Ook bij ICT projecten leidt het gebruik van een puur financiële maatstaf als de ROI vaak niet tot de juiste keuze. En dus wordt met Information Economics de analyse uitgebreid. Met het raamwerk voor Information Economics worden naast de ROI elementen toegevoegd aan de analyse. Elementen als strategische fit, concurrentievoordeel, waarde en service en anderen vullen de ROI aan om te komen tot een multi-criteria analyse en worden allemaal gescoord om zo te komen tot het beste alternatief. Veel van die criteria zijn ook goed te gebruiken om een betere selectie tussen alternatieven met een duurzaamheidsimpact mogelijk te maken. Voor Finance Professionals die duurzaamheid willen aanjagen is het goed eens serieus naar het Information Economics Framework te kijken.