Als deze tijd iets duidelijk maakt, dan is het dat organisaties wendbaar en innovatief genoeg moeten zijn om nieuwe situaties aan te kunnen. Eigenlijk maakt het niet eens zoveel uit of het gaat om veranderende klantwensen, nieuwe marktomstandigheden, technologische ontwikkelingen of om wereldschokkende gebeurtenissen zoals de COVID-19 crisis. Wendbare organisaties zijn sneller in staat te anticiperen op veranderingen in de omgeving. Finance speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van die noodzakelijke wendbaarheid en innovatiekracht, zowel aan de kant van het businessmodel als ten opzichte van de interne organisatie. Finance is in zekere zin de machinekamer die de business en de rest van de organisatie voedt met relevante en actuele informatie over de markt, de eigen prestaties en over het perspectief. Tenminste, als het goed is. Niet elke organisatie heeft daar de tools (al) voor.

Vijf thema’s voor het werken aan ‘organizational agility’

Uit recent onderzoek kwam naar voren dat vijf belangrijke thema’s zijn te onderkennen die het succes van het bereiken van organizational agility sterk beïnvloeden. Voor CFO’s en de finance functie geven de thema’s richting. Waar kun je aan werken om de organisatie wendbaarder te maken, en welke belangrijke factoren belemmeren de wendbare organisatie? De thema’s zijn:

Thema 1: continue planning

De wendbare organisatie vraagt om een continue, dynamische manier van plannen. Organisaties hebben geen jaar de tijd meer om af te wachten of een dienst of product het goed doet op de markt.

Thema 2: soepele structuren en processen

Het versoepelen van organisatie in termen van structuur en processen is essentieel voor wendbaarheid. Strakke organisatorische grenzen en rigide processen maken het moeilijk om te reageren op een turbulente omgeving.

Thema 3: bouwen aan het personeel van de toekomst

Het personeel van de toekomst leert een leven lang. Vaardigheden van nu raken sneller verouderd en het bijblijven van het personeel bij nieuwe, vaak tech-savvy, vaardigheden verdient een visie op ontwikkelen.

Thema 4: geef de medewerkers besliskracht

Voor een vergroot reactievermogen hebben medewerkers mandaat nodig. Ze moeten zelfstandig in staat zijn beslissingen te nemen op het juiste moment. Essentieel daarbij is wel dat medewerkers op het juiste moment beschikking hebben over informatie die relevant is voor de te nemen beslissing.

Thema 5: monitor, meet en controleer

Snelheid en wendbaarheid vragen om tijdige informatie en om bijsturen. Een speerpunt voor Finance afdelingen in organisaties is het organiseren van deze informatie. Alles ingericht om snel inzicht te krijgen in de prestaties van specifieke diensten en producten om snel te kunnen schalen of afbouwen.

In een artikel van Henry Barenholz dat recent verscheen op CMWeb gaat hij verder in op deze thema’s.

Henry Barenholz, Country Manager Workday