Finance on a Mission voert dit jaar voor het vijfde opeenvolgende jaar onderzoek uit naar de Finance Transformatie. In de afgelopen jaren is dat onderzoek gegroeid in aantallen respondenten. Op basis van het onderzoek publiceren we jaarlijks verschillende (internationale) artikelen. Organisaties en Finance Professionals gebruiken ons onderzoek om te benchmarken waar de organisatie staat op het gebied van de Finance Transformatie. Het onderzoek komt jaarlijks tot stand met behulp van partners. Fitch People is voor 2022 toegetreden als research partner, een ontwikkeling waar we blij mee zijn.

Match op visie

Voor Finance on a Mission is het belangrijk te werken met partners die een match met ons hebben ten aanzien van de visie op de ontwikkeling in het vakgebied. Partners die ook geloven dat het uitvoeren van onderzoek van toegevoegde waarde kan zijn voor een Finance beroepsgroep in ontwikkeling. Die ontwikkeling gaat verder dan alleen de mogelijkheden die technologie ons biedt. We leven in een tijd waarin brede maatschappelijke thema’s, een focus op wat waarde toevoegt voor klanten, een verantwoorde manier van omgaan met de planeet en de mens, en een versnelling in ontwikkeling van digitale technologie bij elkaar komen. In dat krachtenveld is Finance in ontwikkeling. Het is een zoektocht naar de positie waar Finance het meest in haar kracht zit. Finance on a Mission helpt Finance in deze zoektocht. Door onderzoek, het delen van kennis en evenementen steunt Finance on a Mission Finance Professionals in hun ontwikkeling. “Dat Fitch deze ontwikkeling gaat steunen vanuit een actieve bijdrage aan ons jaarlijkse onderzoek is mogelijk door een match op visie”, geeft Jan Heinen, founder Finance on a Mission, aan. “In onze gesprekken kwam naar voren dat de kijk die Fitch heeft op het vakgebied, in combinatie met de bredere kijk op wat nodig is voor een succesvolle transformatie, goed overeenkomt met onze kijk”.

Onderzoek als basis voor ontwikkeling

Beert Kuiken, Managing Director bij Fitch, is ook blij met de start van deze samenwerking: “Wij geloven in onderzoek als basis voor ontwikkeling. Om te weten wat je moet doen om je doelen te bereiken is het belangrijk te weten waar je staat. Vanuit dit onderzoek kunnen wij Finance helpen een beeld te krijgen van de stand van de ontwikkelingen. Wat komt op de organisatie en op Finance af, en hoe kan Finance het beste invulling geven aan haar rol? Wat doen andere organisaties en Finance Professionals om de kansen die er liggen te grijpen en de uitdagingen het hoofd te bieden? Door kennis te delen groeien we als beroepsgroep.”

Meer over Fitch:

De wereld verandert in een razendsnel tempo. Organisaties worden overspoeld met informatie. De hoeveelheid data en de complexiteit neemt steeds verder toe.  Om die reden is het voor organisaties van essentieel belang om data intelligent te ontsluiten en te gebruiken. Dit kan gerealiseerd worden door o.a. data-gedreven besluitvorming, gestroomde bedrijfsprocessen, ontwikkeling van medewerkers en de inzet van smart software robots. Fitch People ondersteunt B2B en B2C organisaties met het beheren, analyseren en ontsluiten van data, het planmatig inzetten van smart robots en het detacheren van Data, Finance en IT-professionals. Zo worden bedrijfsprocessen structureel verbeterd en kosten bespaard.

Fitch maakt digitale transformaties succesvol. Daarbij kijkt Fitch verder dan alleen detachering, software implementaties, process automation en data-analyse. Het draait om de gecombineerde inzet van onze disciplines. Fitch is in 2016 gestart door Beert Kuiken om Finance, Data en IT aan elkaar te verbinden.