Maandag 2 november was het eerste “post-event” in het kader van Finance on a Mission. Het was de vierde bijeenkomst van een cyclus aan bijeenkomsten, opgebouwd rondom het digitale congres van 29 oktober jongstleden. Waar we 29 oktober eindigden met de wat je zelf kunt doen om verandering te omarmen was het op 2 november het doel om richting te geven aan die verandering. Waar beweegt het naar toe, en wat kun je nu als Finance Professional doen om die verandering in gang te zetten voor jezelf? De opzet van de bijeenkomst was opgebouwd met Marc Toebes als discussion starter, gevolgd door een korte breakout en Q&A op basis van een vooraf uitgezette poll via Mentimeter.

Een toekomst vanuit een stevige Finance basis

Marc Toebes werkt momenteel als Finance Director bij de HEMA. In het begin van de Covid-19 crisis was de ervaring dat een razendsnelle groei in online verkopen optrad bij het sluiten van winkels en het teruglopen van bezoekersaantallen in winkels die wel openbleven. Deze verschuiving toonde bij wijze van spreken in 24 uur de waarde van online businessmodellen aan. Hoewel digitale vaardigheden een belangrijke component vormen van de toekomstige Finance functie (schuift de CFO richting CIO?) pleit Marc wel voor het onderhouden van een stevige Finance basis. Want vanuit die Finance basis helpen Finance Professionals om ontwikkelingen in de organisatie te duiden. Want Finance vertaalt de business in cijfers en bepaalt de impact van investeringen. Finance ondersteunt het voorspellend vermogen van de organisatie door te ondersteunen bij scenario-analyses. Finance bewaakt ook de balans en de cashflow en organiseert planning & control. Bovendien verschuift de focus van Finance in tijden van crisis ook vooral naar hardcore Finance onderwerpen. Dat deel van de Finance functie mag niet worden verloochent.

Met volop aandacht voor de business

Het belangrijkste element voor het succes van Finance in de organisatie van morgen ligt wel bij de mate waarin Finance echt kan optreden als partner voor de business. De sleutel voor het goed vervullen van die rol ligt in het vergaren van een diep begrip van de business zelf. Wat drijft het resultaat van de organisatie? Hoe zien de kernprocessen eruit. De ideeën van Marc: loop rond in het bedrijf, werk mee in andere onderdelen van de organisatie, praat met klanten. Ook het begrijpen van de impact van digitale technologie op vooral de business is essentieel. Een partner worden kan natuurlijk vanuit macht of op basis van positie, maar dat is niet lang vol te houden. Een rol als partner verdien je ook vooral. Dat vraagt om verbinding en communicatie.

Soft skills en harde skills

Harde skills zijn ondersteunend en nodig bij de ontwikkeling van Finance Professionals, maar vooral de soft skills helpen Finance in haar positie. De volgende skills zijn de komende tijd het meest relevant voor Finance:

  • Soft skills:

strategisch denken, flexibiliteit, communicatie, overtuigingskracht, samenwerken (met de business) en pro-activiteit.

  • Hard skills:

data analytics, data management, scenarioplanning, project management (agile), accounting (vergeet de basis niet!)