Programma FoaM 2022 – voorjaar

Het thema van de voorjaarseditie is: “Sustainable Finance”

Na de pandemie zijn belangrijke trends terug van nooit weggeweest en dringender dan ooit. Klimaatverandering staat hoog op de mondiale agenda. Het gevoel van urgentie neemt toe en de druk op overheden en organisaties om echt verandering te bewerkstelligen ook. Organisaties staan voor grote uitdagingen om de footprint op de aarde te verkleinen. Tegelijk biedt de benodigde transitie kansen om echt onderscheidend te zijn en de organisaties die voorop lopen hebben duurzame lange termijn waardecreatie al in hun DNA verankerd. Hoe kan Finance het voortouw nemen op weg naar houdbare en duurzame verdienmodellen?


Finance wacht een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame wereld die voor ons ligt. Niet alleen op het gebied van vereisten ten aanzien van verslaglegging, maar ook in het scheppen van duurzame verdienmodellen. Denk daarbij aan het toepassen van eerlijke kostprijzen en het denken in volledige ketens van productie tot hergebruik van grondstoffen. Het thema van de voorjaarseditie van Finance on a Mission is “Sustainable Finance”. Wij kijken naar dit thema vanuit drie invalshoeken:

  • Duurzame business modellen
  • Instrumentarium en nieuwe metrics
  • Balanceren tussen purpose en profit
Sprekers Terug naar event Tickets en inschrijven