Dit jaar voeren wij in het kader van Finance on a Mission voor de vierde keer onderzoek uit naar de Finance transformatie. Ons onderzoek is dit jaar opgezet met ondersteuning van de Universiteit van Amsterdam, IMD, Workday en Agium. Als extra dimensie in ons onderzoek voegen we dit jaar bovendien een “outside in” visie op Finance toe. Want de meeste onderzoeken gaan vooral over wat Finance vindt van Finance. Tijd dus om eens te zien wat andere disciplines in de organisatie vinden van de rol van Finance en te kijken hoe “klantgedreven” Finance eigenlijk is. Zoals elk jaar bestaat het onderzoek uit kwantitatief onderzoek door middel van vragenlijsten en kwalitatief onderzoek in de vorm van gesprekken en ronde tafels.

CFO ronde tafel 22 april

Op 22 april vond een CFO ronde tafel plaats.  Op basis van input van twee CEO’s, Niels Huber (CEO Royal Boon Edam) en Ali Niknam (CEO bunq), gingen we in gesprek met een groep CFO’s over hoe Finance waarde toe kan voegen aan de organisatie. Niels en Ali deelden eerst hun visie op ontwikkelingen buiten de organisatie en de impact die deze ontwikkelingen hebben op de organisatie. Ook spraken ze over de onderlinge dynamiek tussen de verschillende rollen in de boardroom. Het mooie van de twee visies van Niels en Ali zat ook in het feit dat ze CEO zijn van twee compleet verschillende bedrijven. Een prachtig familiebedrijf van bijna 150 jaar oud en een digital first bedrijf dat bijna 10 jaar bestaat. Het DNA van deze bedrijven zie je terug in de manier waarop ze zijn georganiseerd en de aanpak die ze kiezen. Als CFO is de dynamiek van de omgeving en het DNA van de organisatie van wezenlijk belang voor de richting die je kiest. Rode draad is wel dat elk bedrijf wordt geraakt door de mogelijkheden die digitale technologie biedt.

Via de link hier onder kun je het verslag van deze ronde tafel lezen.

verslag ronde tafel 22-04-2021