Finance zit in het hart van de organisatie in deze onzekere tijden. Nu de business en operatie meer dan ooit naar finance kijken voor actuele cijfers en inzichten, moeten de CFO en diens team hun prioriteiten wel op orde hebben. Hoe bieden ze de beste ondersteuning om de verandering en onzekerheid het hoofd te bieden en zelfs nieuwe kansen te ontdekken en benutten? Hoe leggen ze een solide basis onder de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie? In dit artikel zet ik vijf prioriteiten voor finance op een rij.

In het vorige artikel belichtte ik al even dat elke organisatie voor grote uitdagingen staat, maar dat die uitdagingen er vóór COVID-19 ook al waren. Ook zonder de pandemie was de noodzaak voor verandering en digitale transformatie groot. Zo’n wereldwijde, disruptieve gebeurtenis brengt de activiteiten wel in een hogere versnelling.

Dat geldt zeker voor finance. Nog meer dan voorheen moet de CFO voorbereid zijn op onzekerheden op zowel korte als lange termijn. Juist nu is het van belang dat risico’s, kansen en consequenties helder in beeld komen en door alle stakeholders gezien en begrepen worden. Finance wordt meer en meer de strategische businesspartner die de continue verandering onderdeel maakt van het nieuwe normaal. Maar hoe? Hieronder staan vijf gebieden die voor financiële leiders van groot belang zijn om hun bedrijf te begeleiden bij aanhoudende veranderingen.

  1. Planning, liquiditeit en riskmanagement

In onzekere tijden is het moeilijk om inkomsten- en uitgaventargets tot achter de komma juist te begroten. Het is belangrijk dat organisaties in staat zijn om snel veranderende omstandigheden direct te modelleren. Hoe meer onzekerheid, des te groter de behoefte aan een meer dynamische businessplanning. Met planningscycli van een kwartaal of jaar loop je altijd achter de feiten aan. Deze tijd vraagt om vrijwel continue scenarioplanning met actuele kerngegevens. Dat geeft een goed beeld van de huidige en verwachte cash- en liquiditeitspositie en de actuele risicofactoren – bittere noodzaak nu.

  1. Inflexibele systemen en ‘silodata’ vormen een grote drempel

De inzichten uit actuele data beschikbaar maken voor alle stakeholders, is van groot belang in tijden van onzekerheid. Dan helpt het niet als data vastzit in afzonderlijke silo’s of systemen. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA), in samenwerking met Workday, Pluc!, Agium, Finance on a Mission en het Finance Transformation Forum, blijkt dat CFO’s inflexibele ‘legacy’-systemen als een belangrijke bedreiging zien voor de gewenste wendbaarheid van een organisatie, onder meer vanwege de gebrekkige mogelijkheden om data samen te brengen en daar nieuwe en actuele inzichten uit te verkrijgen. Met het samenbrengen, inzichtelijk en toegankelijk maken van die data gaat kostbare tijd verloren.

  1. Rapporteren vanuit elke locatie

Sinds acht maanden is de voorheen homogene werkvloer veranderd in een bonte verzameling thuiswerkplekken. Het onderzoek ‘Finance in the Digital Era’ van de UvA laat zien dat het aandeel digitale bijeenkomsten van finance sinds de uitbraak van COVID-19 met maar liefst 50 procentpunten is gestegen (2019: 45% – 2020: 95%). Dat betekent dat rapportages op afstand tot stand komen en dat vereist veel van de financiële mensen, de technologie en van het beleid. Hoe zorg je ondanks de afstand toch voor ‘finance-as-usual’ of zelfs ‘finance+’ als het gaat om prognoses, verslaglegging en audits zonder compliancy aan te tasten?

  1. Focus ook op de toekomst van finance

Deze disruptieve tijden fungeren als een snelkookpan voor de transformatie van finance. Er wordt nogal wat gevraagd van zowel de technologische kennis als de benodigde (nieuwe) vaardigheden van de finance-mensen. Dit is een uitdaging, maar tegelijk een goede gelegenheid om finance – versneld maar wel doordacht – in te richten voor de toekomst. De inzet van innovatieve technologie plus de ‘reskilling’ (bijscholen en gericht verder opleiden) van medewerkers moeten versneld worden en dat is winst. Niet alleen voor deze periode, maar zeker ook voor de toekomst. Uit het eerdergenoemde UvA-onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de vruchtbare samenwerking van finance met andere afdelingen een kritische succesfactor is en blijft. ‘Soft skills’ als leiderschap en businesspartnering zijn ook na COVID-19 van grote waarde voor de strategische rol van finance.

  1. Blijf werken aan transparantie, integriteit en vertrouwen

Tijdens de indrukwekkende Round Table meeting van eind vorig jaar spraken 181 CEO’s, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor bijna een derde van de Amerikaanse markt, zich uit zich niet alleen sterk te maken voor hun aandeelhouders, maar ook voor hun klanten, medewerkers, leveranciers en gemeenschappen. Vertrouwen, eerlijkheid, transparantie en gelijkheid moeten centraal staan. Finance heeft zijn eigen rol bij deze ambitie. Juist door dankzij de juiste technologie realtime data uit alle bronnen beschikbaar te maken en inzichten te bieden in de prestaties op dit gebied, zijn betere besluiten mogelijk – of het nu gaat om financiële, juridische, HR- of compliance gegevens.

Focus op de juiste prioriteiten is essentieel voor finance om de organisatie niet alleen door deze hectische tijden te loodsen, maar ook te bouwen aan de organisatie van de toekomst. Wendbaarheid is prioriteit, en daaraan draagt finance in belangrijke mate bij door de juiste actuele gegevens te leveren om betere beslissingen te nemen.

Dit is de tweede aflevering uit een serie van drie artikelen over de enorme uitdagingen waar organisaties nu voor staan en over de centrale rol die de CFO en diens afdeling spelen bij het navigeren door turbulente tijden.