Privacy Statement

Dit is de privacy statement van de Finance on a Mission website, onder beheer van PLUC! B.V. (hierna PLUC!), eigenaar/organisator van het Finance on a Mission congres en tevens eigenaar/beheerder van de website www.financeonamission.com. PLUC! is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke worden beschreven in deze privacy statement.

PLUC! onderschrijft het belang van de privacy van (persoons)gegevens en behandelt het daarbij behorende proces met grote zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we met deze gegevens omgaan.

PLUC! conformeert zich aan de uitgangspunten aangaande persoonsgegevens beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679), hierna AVG genoemd.

Als je vragen heeft over dit privacy statement, dan kun je altijd een mail sturen naar experience@pluc.nl of op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen naar nummer +31(0)20 – 299 6599

Persoonsgegevens die door PLUC! worden verwerkt

PLUC! verwerkt persoonsgegevens gekoppeld aan het gebruik van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt ten behoeve van het toezenden van nieuwsbrieven en/of aanbiedingen. Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij mogelijk verwerken.

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Functietitel
 • Afdeling
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummers
 • Domeinnaam
 • Bedrijfsgrootte
 • Branche
 • Gegevens over je deelname aan door ons georganiseerde bijeenkomsten waaronder congressen, cursussen en trainingen.
 • Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld door je aan te melden via social media, middels schriftelijke correspondentie of via telefonische communicatie.
 • Indien er sprake is van een transactie: je bankrekeningnummer, of het bankrekeningnummer van de organisatie waar je werkt.
 • Locatie/apparaat gegevens o.a. IP-adres, locatie, fingerprints, cookies etc.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

PLUC! verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging.

Doeleinden en grondslagen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

PLUC! verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Om je eventueel per telefoon of per e-mail te kunnen benaderen, wanneer dit nodig is om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren.
 • Het per email verzenden van onze nieuwsbrieven, informatie en/of aanbiedingen van PLUC!. Je kunt je hiervoor altijd afmelden via een afmeldlink in de verzonden mail.
 • Het afhandelen van inschrijvingen, verkooporders en daarmee samenhangende betalingen.
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het verkrijgen van inzicht in het aantal en de profielen van de bezoekers op door PLUC! georganiseerde bijeenkomsten. Deze gegevens worden eventueel, en na toestemming van de deelnemer, voor wat betreft de bezoekers van onze congressen gedeeld met de partners waarmee we een congres organiseren.
 • PLUC! verwerkt tevens ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het doen van belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PLUC! neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat in deze om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PLUC!) tussen zit. PLUC! gebruikt de volgende computersystemen:

 • CRM-systeem voor het beheren van inschrijvingen van deelnemers aan onze trainingen (cursisten) en deelnemers aan onze  congressen (partners), het verzenden van offertes en facturen en het registreren van betalingen.
 • Bezoekersregistratiesysteem voor het registreren van gegevens van bezoekers van onze congressen.
 • Emailmarketingsoftware voor het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen aan deelnemers en bezoekers van de bijeenkomsten van PLUC!.
 • Software voor het uitvoeren van enquêtes waarmee bevindingen, meningen en suggesties ter verbetering van deelnemers en bezoekers ten aanzien van de door PLUC! georganiseerde bijeenkomsten worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens

PLUC! bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden 

PLUC! verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor de uitvoering van  overeenkomsten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een separate verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. PLUC! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PLUC! maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een analytische cookie die websitebezoek meet. De bewaartermijn hiervan is 2 jaar. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk voor een toelichting op: veiliginternetten.nl  

 

Uw huidige instellingen:

Pas uw toestemming aan | Trek uw toestemming in

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt op elk moment het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kun je desgewenst zelf doen via de persoonlijke instellingen van het account. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door PLUC!. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, toe te sturen.

Wil je gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid. Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar experience@pluc.nl Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PLUC! zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PLUC! neemt de bescherming van persoonsgegevens uitermate serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: experience@pluc.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring

Dit privacy statement heeft als uitgangspunt dat het bedoeld is voor de lange termijn. Het kan wel zijn dat er aspecten gewijzigd worden welke dan op deze pagina gepubliceerd worden. We adviseren je om deze pagina af en toe te bekijken. Als er grote wijzigingen plaatsvinden dan zullen we ervoor zorgen dat dit op een duidelijke manier wordt gecommuniceerd. 

Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens

PLUC! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Contact

Als je naar aanleiding van dit privacy statement vragen of opmerkingen hebt dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

PLUC! B.V.
Stroombaan 4
1181 VX Amstelveen
Tel. 020 – 299 6599
E-mail: experience@pluc.nl