De halfgeleider industrie in Nederland is een relevante industrie, met een omzet van meer dan 30 miljard euro. Bovendien is het een industrie dat een belangrijk ecosysteem vormt. De grootste vijf bedrijven zorgen voor omzet bij naar schatting zo’n 300 andere bedrijven, die daarmee zo’n 41% van de omzet in de sector voor hun rekening nemen. Bovendien komt ongeveer een derde van alle R&D investeringen in Nederland uit de halfgeleider industrie.

Nieuwe golf aan groei verwacht

De huidige ontwikkelingen op het gebied van technologie, en de doorzettende digitalisering in organisaties en in ons leven is sterk afhankelijk van het gebruik van Chips. En de versnelling in digitalisering (denk ook aan de huidige ontwikkelingen in AI) doet de vraag aan (vaak ook meer geavanceerde) chips toenemen. Dat raakt uiteraard ook de industrie van de halfgeleiders. Een positief vooruitzicht zou je zeggen.

Ook zorgen voor de Nederlandse halfgeleider industrie

Hoewel de vooruitzichten voor de halfgeleider industrie als geheel, aangejaagd door de verdere digitalisering, vooral positief is, zijn voor specifiek de Nederlandse halfgeleider industrie wel zorgen. Waar we nu een leidende positie hebben, zien we een sector die langzaam aan onder druk komt, en die het risico loopt haar competitieve voordeel te verliezen. Dat wordt vooral veroorzaakt door de kleinere bedrijven in het ecosysteem. De grote vraag is of het ecosysteem als totaal daarmee klaar is voor een volgende stap, waarbij het technologische leiderschap van de Nederlandse halfgeleider industrie overeind blijft. Om dat te kunnen is een gecoördineerde aanpak gericht op het ecosysteem noodzakelijk.

In een recent verschenen rapport over de halfgeleider industrie in Nederland, schetsen Steven Pattheeuws en Joost Eyck van PWC hoe de huidige halfgeleider industrie in Nederland ervoor staat. Ook geven ze aan wat zij als belangrijke acties zien om deze, voor de digitale transformatie essentiële, industrie leidend te houden in de wereld.