In het kort
  • Ontwikkelingen in AI gaan snel, en generatieve AI is veelbelovend voor ons vakgebied.
  • Generatieve AI is overtuigend, en daardoor is het soms ook moeilijk te ontdekken dat AI ernaast zit.
  • Wanneer generatieve AI op de verkeerde manier wordt ingezet, kan daardoor ook waarde worden vernietigd.

BCG deed, met ondersteuning van de Harvard Business School, MIT Sloan School of Management, de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania en de Universiteit van Warwick, onderzoek naar de inzet van generatieve AI. Met meer dan 750 BCG-consultants wereldwijd als proefpersoon, is het de eerste studie die het gebruik van generatieve AI in een professionele dienstverlening test – op taken die weerspiegelen wat werknemers dagelijks doen. De bevindingen leiden tot verrassende inzichten voor verschillende sectoren.

De kans om prestaties te verbeteren met de inzet van generatieve AI is verbluffend: bij het gebruik van generatieve AI (in ons experiment, OpenAI’s GPT-4) voor creatieve productinnovatie, een taak die het genereren van ideeën en het creëren van inhoud omvat, verbeterde ongeveer 90% van de deelnemers aan het onderzoek hun prestaties. Bovendien kwamen ze op een prestatieniveau dat 40% hoger lag dan dat van degenen die dezelfde taak zonder GPT-4 uitvoerden. Mensen benutten dit verbeter potentieel het best wanneer ze niet probeerden de output die de technologie had gegenereerd verder te verbeteren.

Creatieve ideevorming hoort echt tot het huidige competentiegebied van GenAI. Toen onze deelnemers de technologie gebruikten voor het oplossen van zakelijke problemen, een vaardigheid die buiten het competentiegebied van GenAI valt, presteerden ze 23% slechter dan degenen die de taak zonder GPT-4 uitvoerden. Dat gold zelfs voor de deelnemers die waren gewaarschuwd voor de mogelijkheid van onjuiste antwoorden vanuit GPT-4. Zij trokken de output niet in twijfel.

Deze bevindingen geven een paradox weer: mensen lijken technology niet te vertrouwen op vlakken waar het massaal waarde kan toevoegen, terwijl ze technologie te veel vertrouwen op vlakken waar deze technologie niet zo competent is. Maar zelfs wanneer organisaties dit gedrag beïnvloeden, moeten leider oppassen voor de mogelijke valkuilen van de inzet van dit soort technologie. De relatief uniforme output die generatieve AI levert kan de diversiteit in denken van een groep reduceren met zo’n 41%.

Om het hele onderzoek te lezen, de link naar het oorspronkelijke artikel op de website van BCG (in het Engels): https://www.bcg.com/publications/2023/how-people-create-and-destroy-value-with-gen-ai