In 2023 hebben de Universiteit Utrecht, de Universiteit van St. Gallen, Finance on a Mission, Oracle en UiPath gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar de voortdurende transformatie van Finance. Uit het onderzoek blijkt dat CFO’s steeds meer betrokken raken bij duurzaamheid. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat organisaties nog actief aan het verkennen zijn hoe ze ESG (Environmental, Social, and Governance) effectief kunnen integreren in hun bedrijfsvoering.

Uit ons onderzoek komt naar voren dat 59% van de organisaties nu rekening houdt met ESG-kwesties in de strategische planning. En 58% van de organisaties heroverweegt hun supply chain met betrekking tot de ecologische voetafdruk van de organisatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de betrokkenheid van Finance bij ESG toeneemt, waarbij 61% van de CFO’s ESG governance als onderdeel van hun verantwoordelijkheid ziet. Maar we constateren ook dat organisaties zich voornamelijk richten op de eigen organisatie bij het verzamelen van gegevens over ESG-prestaties. En in onze dialoogsessies hebben we ontdekt dat veel organisaties nog het nog moeilijk vinden om te bepalen wat ze willen en moeten meten.

De rol van de CFO in ESG wordt steeds belangrijker

De meeste finance executives in ons onderzoeksrapport verwachten dat ESG een hogere prioriteit krijgt in de bedrijfsvoering, waarbij ESG meer integraal wordt beschouwd  in de hele supply chain waarin een organisatie actief is. Niet alleen grote organisaties worden beïnvloed, maar ook kleinere organisaties maken deel uit van een supply chain en moeten hun ESG-prestaties aantonen om relevant te blijven. Veel deelnemers gaven aan dat het implementeren van ESG in de kernprocessen van de organisatie tijd kost. Het begint met het formuleren van een duidelijke strategie voor ESG. Wat wil de organisatie bereiken op het gebied van ESG? De strategie leidt vervolgens tot het stellen van doelen. En met de juiste ondersteuning van het management kan het sturen op die doelen beginnen. De CFO en Finance voelen dat actie noodzakelijk is. Het structureren van gegevens en rapporteren over de prestaties van de organisatie is tenslotte vooral een competentie van Finance.

In een blogpost deelt Clare Nkweto Simmonds, directeur bij Deloitte MCS, haar visie op de veranderende rol van de CFO met betrekking tot ESG. Je kunt de blogpost hier lezen.