Digitale technologie gaat een steeds belangrijkere rol spelen binnen en voor het Finance domein. Dat hoor en lees je vaak de laatste jaren. Tegelijk zie je dat Excel in de meeste organisaties nog altijd het pakket van voorkeur is om analyses in uit te voeren. Nu is Excel natuurlijk fantastisch, en als we eerlijk zijn is het voor ons als Finance Professionals misschien wel een hobby om briljante spreadsheets te bouwen. Toch vraag ik me soms af wanneer de digitalisering echt zo doorzet dat nieuwe technologie de kern vormt van Finance.

De technologie om Finance drastisch te veranderen is er

Een belangrijke rol in de digitalisering van Finance is natuurlijk weggelegd voor  technologie. Wat dat betreft kunnen we wel concluderen dat de technologie die nodig is voor een drastische verandering al bestaat. Denk bijvoorbeeld aan Cloud technologie, Robotic Process Automation, Analytics, “low-code/no-code” en Process Mining. Stuk voor stuk technologie die volwassen is geworden. Toch zie je deze technologie nog niet overal in de organisatie terug. Een belangrijke oorzaak die we vaak horen als grote belemmerende factor voor de inzet van nieuwe technologie is de lock in die is ontstaan met legacy technologie. Het vervangen van die technologie en de keuze wat eerst te vervangen is geen sinecure. Dit speelt natuurlijk vooral bij gevestigde organisaties, maar het ontstaan van een vorm van lock in gaat soms verbazingwekkend snel.

Maar is de wil om te veranderen er ook?

Een andere essentiële component in de digitalisering is uiteraard de mens. Wat dat betreft zijn ontwikkeling van benodigde competenties en vaardigheden en de wil om te veranderen belangrijk. Wanneer je specifiek kijkt naar benodigde competenties en vaardigheden dan vraagt een toekomst waarin je bij wilt blijven op het gebied van ontwikkelingen om continue bij- en omscholing. Daar kun je als Finance Professional maar beter op zijn voorbereid. Ten aanzien van de wil om te veranderen is het misschien wel het meest belangrijk om te accepteren dat verandering een constante is. Een organisatie die inzet op verandering is gebaat bij het ontwikkelen van haar mensen, zowel op het gebied van de bereidheid te veranderen als op het gebied van de vaardigheden die belangrijk zijn in een digitale toekomst.

Hoe ziet de toekomst van Finance er dan uit?

Hoe de toekomst van Finance er precies uitziet is moeilijk te voorspellen. Toch is op basis van een aantal trends wel aan te geven welke kant het vermoedelijk opgaat. Wat dat betreft kwam ik op de website van Deloitte een uitgebreid rapport tegen dat interessant is om te lezen. In het rapport worden trends en ontwikkelingen aan elkaar gekoppeld en op basis daarvan volgen acht voorspellingen voor de toekomst van Finance.