Gisteren hadden wij onze eerste bijeenkomst in onze virtuele reeks in het kader van Finance on a Mission 2020. Deze eerste bijeenkomst toont in ieder geval aan dat verbinden prima gaat in tijden van COVID-19. Met ruim 170 deelnemers in de Webex omgeving van Finance on a Mission hadden we een bijeenkomst met als thema “De impact van Covid-19 op de Finance Transformatie”. Het betekent de start van een digitale reis. Een reis waarin we de technologische mogelijkheden uitnutten, content brengen om te inspireren en tegelijk willen laten zien wat digitaal mogelijk is om interactie te creëren. In deze eerste bijeenkomst waren Frank Verbeeten (UvA) en Wouter Rom Colthoff (SparkOptimus) de sprekers.

Digitale businessmodellen verdienen (en krijgen) meer aandacht

Uit ons onderzoek komt onder andere naar voren dat zo’n 82% van de organisaties minder dan 25% van de omzet online genereert. Op zich is dat niet zo vreemd natuurlijk, het hart van de economie wordt nog altijd gevormd door gevestigde organisaties, die klassieke manieren van omzet genereren hebben. De organisatie is daar bovendien volledig op ingericht. Denk maar aan bijvoorbeeld een supply chain die, uiteraard zo veel mogelijk just in time, producten van productielocaties via distributiecentra naar winkels transporteert. Dat is een totaal andere opzet dan een model waarbij één artikel in een webshop wordt besteld om die vervolgens op een huisadres af te leveren. Ook kunnen we ons vaak van alles voorstellen bij een business to consumer context bij E-commerce. Maar business to business? Dat is andere koek. Of toch niet?

De Covid-19 crisis toont aan dat online businessmodellen veerkrachtiger zijn dan traditionele businessmodellen. In de onderzoeksresultaten vinden we dan ook terug dat het vinden van digitale businessmodellen extra aandacht krijgt van de organisaties. Reden om vooral eens stil te staan bij wat we vanuit Finance kunnen doen om digitale businessmodellen te ontdekken, samen met de business. Wouter gaf een aantal concrete voorbeelden van zowel B2C als B2B businessmodellen waaraan kan worden gedacht.

Veerkracht en wendbaarheid als randvoorwaarde voor succes

Een tweede aspect van het onderzoek richt zich op de veerkracht van organisaties. In de resultaten die Frank liet zien gaf zo’n 20% van de deelnemers aan het onderzoek aan te verwachten dat het lang zou duren om te herstellen van een crisissituatie. Ook blijkt dat organisaties die een aantal Finance activiteiten (transactionele activiteiten en reporting bijvoorbeeld) hebben gecentraliseerd en gestandaardiseerd veerkrachtiger lijken te zijn dan organisaties die dat niet hebben gedaan. Het uitwisselen van data en het focussen op waarde toevoegende activiteiten wordt in die organisaties als gemakkelijker ervaren. Het verkrijgen van betrouwbare data en het hebben van de juiste vaardigheden in dialoog met de business wordt door ongeveer 1/3 van de organisaties als een probleem ervaren.

Wouter ging in op een aantal aspecten die in zijn ogen de organisatie wendbaarder en weerbaarder maken. Hij ging onder andere in op hoe je in kleine stappen een business model optimaliseert met behulp van simpele, data gedreven leercycli. Door te blijven kijken naar data en feiten en te werken in kleine stappen (experimenteren mag!) loop je minder risico op grote misstappen in geldverslindende projecten die niet opleveren wat je ervan verwacht. Bouw geen Ferrari’s, maar zoek naar een manier van werken die eerst bewijst waarde toe te voegen!

Volgende stop in onze reis: 27 oktober

Onze volgende bijeenkomst in het kader van Finance on a Mission is met Han Mesters op 27 oktober. Het thema is “Voorbereiden op het post-Covid-19 tijdperk”. Nieuwe bijeenkomst en een iets andere opzet om jullie in een programma vol afwisselende vormen te laten zien hoe digitaal interactie en inspiratie mogelijk is. Tot dan!