In het onderzoek in het kader van Finance on a Mission van vorig jaar concludeerden we dat de Finance Transformatie meer de vorm heeft van een evolutie dan een revolutie. Daar zijn goede redenen voor. Vooral organisaties met legacy systemen hebben de uitdaging om nieuw beschikbare technologie te laten samenwerken met de legacy systemen die ze hebben. Daarnaast hebben ze vaak ingesleten processen in de organisatie en zijn ze georganiseerd in silo’s, wat de wendbaarheid negatief beïnvloedt. Wel onderkennen organisaties het belang van nieuwe technologie, van analytics en van een Finance functie die meer opschuift in een rol als “decision shaper” in de organisatie.

KPMG onderzoek bevestigt beeld van eind 2019

Recent verscheen nieuw onderzoek van KPMG dat het beeld uit ons onderzoek van 2019 nog eens bevestigd. Uit het onderzoek van KPMG blijkt onder andere dat de office van Finance bezig is met geavanceerde technologieën, data & inzicht, dienstverleningsmodellen binnen Finance en organisatie & talent. De focus en trend zijn daarbij gericht op het meer voorspellend en voorschrijvend gebruik van inzichten uit data om beslissingen te ondersteunen in de organisatie. Ook laat het onderzoek zien dat Nederlandse organisaties nog relatief onvolwassen zijn op het thema data & inzicht. Grote uitdagingen liggen volgens het onderzoek in het niveau van de datakwaliteit, in de kennis en vaardigheden binnen de Finance functie en een onvoldoende niveau van analysemogelijkheden.

Het volledige rapport van KPMG is hier te lezen.

De impact van COVID-19

Het is natuurlijk de vraag wat de impact van COVID-19 gaat zijn op de Finance Transformatie. In verschillende Ronde Tafel discussies doen we daar vanuit Finance on a Mission nu onderzoek naar en de eerste signalen zijn dat COVID-19 een extra stimulans is voor de adoptie van digitale technologie, hoewel voor veel organisaties tegelijkertijd de investeringsagenda onder druk staat. Het feit dat veel organisaties relatief snel een transitie hebben kunnen maken naar werken in virtuele teams heeft Finance in een positie gebracht in het hart van de organisatie. Is dat de stimulans voor Finance om deze rol vast te houden en uit te bouwen?