Het belang van duurzame ontwikkeling neemt toe. Organisaties staan voor de grote uitdaging om die duurzame ontwikkeling vorm te geven. Naar net-zero, met oog voor de Sustainable Development Goals. Op het gebied van sustainability is veel beweging. Niet alleen regelgeving verandert drastisch, met consequenties voor onder andere reporting, maar ook de roep om het vinden van duurzame businessmodellen neemt toe. Finance heeft een grote rol te spelen in het ondersteunen van deze duurzame ontwikkeling. Om onze Finance Community te kunnen inspireren, en te ondersteunen waar we vanuit Finance on a Mission voor staan, is Sustainability als aparte categorie opgenomen op ons platform.

Inspiratie voor de rol die Finance heeft in duurzame ontwikkeling

Door een aparte categorie te creëren voor sustainability kunnen we je specifiek op dit aandachtsgebied gaan voorzien van de nodige inspiratie. We gaan je hier voorzien van artikelen, podcasts, blogs en columns die jou helpen je beeld te vormen. Die je steunen in de rol die je vanuit Finance kunt, en wellicht moet, spelen in het duurzaam ontwikkelen van de organisatie. Sustainability is een wezenlijk onderdeel van de transformatie van Finance. Dat hoort prominent in de missie die wij zien voor Finance, en prominent op ons platform.