Publicatie datum: 23 januari 2023
Research Paper 2022

In 2022 voerden de Universiteit van Amsterdam, Universiteit van St. Gallen, Deloitte, Fitch People en Finance on a Mission weer gezamenlijk onderzoek uit naar de transformatie van Finance in het digitale tijdperk. Dit jaar keken we specifiek naar de voortgang op het gebied van ESG, en naar het gebruik van Self-Service BI in organisaties. Naast een overkoepelend onderzoek binnen Europa, hebben we ook de specifieke Nederlandse situatie in beeld gebracht. Wij ontvingen daarvoor input van ruim 110 Finance Professionals en spraken met ruim 120 Finance Executives in verschillende (digitale) bijeenkomsten. Het onderzoek geeft daarmee een representatief beeld van de voortgang van de Finance Transformatie en op de stand van zaken ten aanzien van ESG en SSBI.  Op basis van ons onderzoek kunnen we concluderen dat de ontwikkelingen ten aanzien van ESG reporting nog in de kinderschoenen staat. Tegelijk constateren we dat Finance Professionals de ontwikkelingen op het gebied van SSBI als veelbelovend zien. Je kunt het paper hier onder downloaden.

In English:

In 2022, the University of Amsterdam, University of St. Gallen, Deloitte, Fitch People and Finance on a Mission jointly conducted research into the ongoing Finance Transformation in the digital era. This year we focused on progress in the ESG domain, and on the use of Self-Service BI in organizations. Besides a research on a European scale, we also analyzed the specific situation in the Netherlands. We received input from over 110 Finance Professionals and engaged in dialogue with over 120 Finance Executive in various (virtual) meetings. Our research provides a representative picture of the current state of affairs regarding ESG and SSBI. Based on our research we can conclude that ESG reporting is in its infancy. At the same time we notice that Finance Professionals find the developments in SSBI promising. You can download the paper below.

Download het research paper