Door Hette Mollema, Vice President Benelux bij Workday

Dat finance een bijdrage moet leveren aan de flexibiliteit en wendbaarheid van hun organisatie, is voor elke financiële professional duidelijk. Maar hoe kunnen finance-professionals, zeker in deze onzekere en onvoorspelbare tijd, flexibiliteit vormgeven en mogelijk maken?

De belangrijkste obstakels die bedrijven ervan weerhouden hun digitale transformatiedoelen, inclusief wendbaarheid van de organisatie, te bereiken, zijn de vaardigheden van de werknemers (38%) en culturele barrières zoals vertrouwen, transparantie en betrokkenheid (35%). Dat blijkt uit “Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation“, een wereldwijd onderzoek van Workday onder 1.150 senior business executives. Onder CFO’s liggen deze percentages nog aanzienlijk hoger: 46% ziet vaardigheden als barrière en 56% ziet cultuur als barrière.

Uit het onderzoek blijkt dat CFO’s zeker kijken naar de technologie als oplossing:

  • 24% van de financiële leiders zegt dat het belangrijkste element om de planning-, uitvoerings- en analysecycli te versnellen zijn: technologieën die hen helpen gegevens tussen ongelijksoortige systemen te integreren en interne datasilo’s te doorbreken.
  • 21% vindt technologie die financiële, menselijke en operationele gegevens verenigt het belangrijkst.

Voor CFO’s zijn er voor 2023 vijf prioriteiten op dit gebied:

1. Wendbaar zijn en vaste stramienen durven heroverwegen.

In de snel veranderende macro-economische omgeving wordt van CFO’s verwacht dat zij het bedrijf door uitdagingen loodsen, de concurrentie te slim af zijn en sterker uit de strijd komen. Dit vereist dat financiële leiders wendbaar zijn, op nieuwe manieren prioriteiten stellen en opnieuw nadenken over wat mogelijk is op het gebied van technologie en processen. CFO’s en hun teams zullen niet alleen de kracht van data en technologie moeten samenbrengen om datasilo’s te elimineren, maar ook processen opnieuw uitvinden om de toegang tot data en besluitvorming te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

2. Versterken van het vertrouwen tussen CFO en CIO.

CFO’s zijn van oudsher gefocust op digitale transformatie binnen finance. Maar tegenwoordig zijn ze ook breder gericht op innovatie in de gehele organisatie. Het komende jaar zullen IT en finance moeten samenwerken om nieuwe technologie effectief in te zetten. Naarmate de rol van CFO en CIO evolueert en zich meer en meer richt op het creëren van bedrijfswaarde, zullen vertrouwen en samenwerking tussen deze twee leiders van het grootste belang zijn voor blijvend succes.

3. Prioriteit geven aan data science-vaardigheden.

Financiële integriteit en risicobeheer blijven voor de organisatie belangrijk, maar naarmate de rol van finance strategischer en wendbaarder wordt, is het net zo goed van belang om terabytes aan data te vinden, te analyseren en in te zetten voor inzichten. Data is een van de waardevolste activa van een organisatie, en de manier waarop je die benut is bepalend voor succes. Alle CFO’s gaan dan ook op zoek naar toptalent op het gebied van data science – van data-analyse tot datamanagement – en naar vaardigheden op het gebied van AI, ML en data storytelling.

4. Technologie inzetten voor het aantrekken en behouden van talent.

Werknemers willen zinvol werk doen. Voor financiële en boekhoudkundige teams betekent dat meer dan handmatig gegevens invoeren of vijf dagen per week in spreadsheets leven. Op de huidige arbeidsmarkt, waar geschoolde financiële medewerkers schaars zijn, is de ervaring van werknemers meer dan ooit van cruciaal belang voor het opbouwen en behouden van een bekwaam en flexibel financieel team. Wanneer teams technologie inzetten om handmatige processen te automatiseren, kunnen zij tijd en ruimte vrijmaken voor het signaleren van afwijkingen of datatrends die de business helpen het ‘waarom’ achter de cijfers te begrijpen, waardoor ze als een meer strategische partner voor de business kunnen optreden.

5. Verbeteringen omarmen op weg naar een zero-day afsluiting.

Traditioneel is het samenbrengen van financiële overzichten aan het einde van een rapportageperiode – of dat nu maandelijks, per kwartaal of jaarlijks is – een arbeidsintensief proces dat weken in beslag kan nemen. Maar een van de meest ambitieuze doelstellingen van de finance is een zero-day afsluiting, waarbij continu beschikbare, actuele informatie wordt gebruikt om de boeken op elk moment af te sluiten. Hoewel een zero-day afsluiting het uiteindelijke doel is, levert de reis daar naartoe ook al aanzienlijke (en dagelijkse) procesverbeteringen op – zoals het automatiseren van handmatige gegevensinvoer voor facturen of handmatige opstellen van journalen – om de financiële functie echt vooruit te helpen.

In tijden van grote onzekerheid en onvoorspelbaarheid, zullen organisaties wendbaar en flexibel moeten zijn om succesvol te blijven. Finance speelt een belangrijke rol bij het realiseren of in ieder geval het mogelijk maken van die agility. Voor CFO’s ligt de prioriteit in 2023 met name bij het vergemakkelijken en versnellen van processen en het versterken van de waarde die uit data gehaald kan worden. Dat maakt finance waardevoller voor de organisatie en zorgt voor veel meer flexibiliteit en slagkracht bij de organisatie als geheel.