De digitale ontwikkelingen beloven tijd vrij te maken door het verder automatiseren en robotiseren van traditionele finance processen in de organisatie. Een rapport aanmaken of het boeken van facturen wordt een actie waar geen mensenhanden meer voor nodig zijn. Deze tijd die vrijkomt is natuurlijk perfect in te zetten om je als Finance Professional volledig te richten op een rol als business partner. Om een trusted advisor te worden voor de organisatie. Toch zien we tegelijk dat de wens en verwachting dat Finance zich ontwikkeld tot een business partner al decennia oud is, terwijl de werkelijke tijd die wordt besteedt aan het zijn van die business partner niet noemenswaardig stijgt. Andreas Wismeijer en Jan Heinen verdiepten zich in het fenomeen van de business partner en vroegen zich af wat de rol van persoonlijkheid is bij de ontwikkeling van Finance naar een volwaardig business partner.

Wat is een business partner eigenlijk?

Over de rol van business partner is veel geschreven. Bij een business partner horen specifieke competenties en vaardigheden. In het eerste artikel dat Andreas en Jan publiceerden over de rol van persoonlijkheid bij de transitie naar business partner wordt de rol van business partner onderzocht en wordt op basis van verschillende publicaties door de jaren heen gekeken welke competenties passen bij een rol als business partner. Ook staan Andreas en Jan stil bij de twee kanten van het al dan niet succesvol zijn in een rol van business partner; het claimen van de rol en het waarmaken van de rol. Conclusie is dat voor het effectief in kunnen vullen van een rol als business partner specifieke competenties en vaardigheden nodig zijn, zowel op sociaal als analytisch vlak. Deze competenties en vaardigheden steunen de controller in het oppakken van de rol als business partner, maar zeker zo belangrijk, zorgen er ook voor dat de organisatie de controller accepteert in een rol als business partner. Via deze link kun je het gepubliceerde artikel lezen.