Over de impact van AI op het vakgebied is al veel geschreven. Toch heb ik de indruk dat het nog niet zo’n vaart loopt en dat concrete AI toepassingen nog beperkt zijn. Maar met al die slimme koppen die inzetten op AI kan het niet anders dan een mooie toekomst hebben. Ik zie al uit naar AI toepassingen die het werk leuker, makkelijker en slimmer maken. Net voor de Kerst kwam ik in contact met een concrete toepassing van AI die alvast veel indruk op me heeft gemaakt. Je hebt er wellicht al van gehoord, het gaat om “ChatGPT”. In de media (en op LinkedIn) heeft deze toepassing al behoorlijk wat rumoer gecreëerd. Dat moest ik natuurlijk ook even testen.

Indrukwekkende toepassing

Voor de mensen die nog nooit van ChatGPT hebben gehoord. Je kunt deze toepassing open vragen stellen, die worden beantwoordt. Om je meer beeld te geven staat hier onder een kort chat gesprek dat ik had met ChatGPT, waarin ik vragen stel over wat ChatGPT is.

“Wil je jezelf kort voorstellen?”
ChatGPT: Ja, graag! Ik ben ChatGPT, een grote taalmodel opgeleid door OpenAI. Ik ben in staat om antwoorden te geven op veel verschillende soorten vragen, en ik ben getraind tot 2021.

“Wat voor soort vragen kun je beantwoorden?”
ChatGPT: Ik kan antwoord geven op veel verschillende soorten vragen, waaronder vragen over feiten, definities, uitleg en meer. Ik ben getraind op diverse onderwerpen, zoals geschiedenis, kunst, wetenschap, technologie en meer. Probeer gerust een vraag te stellen, ik zal mijn best doen om een nauwkeurig en informatief antwoord te geven.

Op een kleine taalfout na, toch al mooie antwoorden. Tijd voor een wat diepgaander gesprek. Ik besloot wat dieper in te gaan op RPA, om me te helpen met goede argumenten en een goede verhaallijn om mensen mee te nemen in voordelen en te komen tot een overtuigende verhaallijn voor het starten van een pilot. Hier onder het resultaat.

“Ik ben op zoek naar een aantal voordelen voor de toepassing van RPA in organisaties”
ChatGPT: Er zijn verschillende voordelen die organisaties kunnen realiseren door de toepassing van RPA (Robotic Process Automation):

  • Kostenbesparing: RPA kan automatische en herhalende taken uitvoeren, waardoor het aantal handmatig uitgevoerde taken afneemt en de kosten daardoor dalen.
  • Verbetering van de efficiency: Door het automatiseren van herhalende taken, kan de efficiency in een organisatie aanzienlijk verbeteren.
  • Verbetering van de nauwkeurigheid: Omdat RPA-bots geen fouten maken die menselijke medewerkers wel kunnen maken, verbetert de nauwkeurigheid van de taken die door RPA worden uitgevoerd.
  • Verhoging van de capaciteit: RPA-bots kunnen taken 24/7 uitvoeren, zonder vermoeidheid of verlies van concentratie, waardoor de capaciteit van een organisatie kan toenemen.
  • Versnelling van processen: Door het automatiseren van taken, kunnen processen sneller worden uitgevoerd en kunnen deadlines eerder worden gehaald.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de voordelen die organisaties kunnen realiseren door de toepassing van RPA.

“Helder, welk argument kan ik het beste gebruiken om mensen enthousiast te maken voor RPA?”
ChatGPT: Het beste argument om mensen enthousiast te maken voor RPA is waarschijnlijk de verbetering van de efficiency en de productiviteit. Veel organisaties zijn op zoek naar manieren om de efficiëntie van hun processen te verbeteren en de productiviteit van hun medewerkers te verhogen. RPA biedt hier een oplossing voor door het automatiseren van herhalende en tijdrovende taken, waardoor medewerkers meer tijd en energie overhouden om zich te richten op meer waardevolle taken. Hierdoor kunnen organisaties meer werk verzetten in minder tijd, wat leidt tot een verbetering van de bottom line.

“Maar kan de toepassing van RPA het werk zelf ook leuker maken?”
ChatGPT: De toepassing van RPA kan het werk zelf inderdaad leuker maken. Door het automatiseren van saaie en herhalende taken, kunnen medewerkers zich meer richten op uitdagendere en meer waardevolle taken, waardoor het werk interessanter en uitdagender wordt. Dit kan bijdragen aan een grotere jobtevredenheid en motivatie van medewerkers.

Daarnaast kan RPA ook helpen bij het verbeteren van de werkomgeving en de arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld door het verminderen van fouten en het versnellen van processen, kunnen medewerkers minder onder druk staan en minder stress ervaren, waardoor hun werkomgeving aangenamer wordt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de toepassing van RPA niet de enige factor is die bepaalt of het werk leuker wordt. Andere factoren, zoals het management en de cultuur van een organisatie, spelen ook een belangrijke rol. Maar in het algemeen kan de toepassing van RPA een positieve bijdrage leveren aan de jobtevredenheid en motivatie van medewerkers.

“Heb je wat feiten en cijfers over mogelijke kostenbesparingen voor me?”
ChatGPT: Er zijn verschillende feiten en cijfers over mogelijke kostenbesparingen door de toepassing van RPA. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Accenture schat in dat bedrijven tot 40% kosten kunnen besparen door het automatiseren van bepaalde processen met RPA.
  • In een onderzoek van Forrester Research werd geschat dat bedrijven gemiddeld $ 12.000 tot $ 33.000 per jaar kunnen besparen voor elke automatiseringsrobot die wordt ingezet.
  • Volgens een onderzoek van Deloitte kunnen bedrijven tot 50% besparen op personeelskosten door het automatiseren van specifieke processen met RPA.
  • In een ander onderzoek van HfS Research werd geschat dat bedrijven gemiddeld $ 250.000 tot $ 1 miljoen per jaar kunnen besparen door het automatiseren van bepaalde processen met RPA.

Houd er rekening mee dat deze cijfers algemeen zijn en afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de specifieke processen die worden geautomatiseerd, de omvang en complexiteit van de organisatie en het niveau van investering in RPA. Toch geven ze een indicatie van de potentiële kostenbesparingen die organisaties kunnen realiseren door de toepassing van RPA.

“Kun je mij in ongeveer 300 woorden een enthousiasmerende inleiding geven om een pilot te starten met RPA?”
ChatGPT: Robot Process Automation (RPA) is een snel groeiende technologie die organisaties in staat stelt om processen efficiënter en effectiever uit te voeren. Met RPA kunt u zich concentreren op waardevolle taken door het automatiseren van saaie en herhalende taken, waardoor u meer tijd kunt besteden aan activiteiten die meer impact hebben op uw bedrijfsresultaten.

Een RPA-pilot is een uitstekende manier om de technologie in uw organisatie te implementeren en te ervaren hoe het uw processen kan verbeteren. Tijdens de pilot kunt u de effectiviteit van RPA evalueren en bepalen hoe u de technologie het beste kunt integreren in uw bestaande processen en systemen. Bovendien kunt u tijdens de pilot ook bepalen hoe u de technologie kunt gebruiken om nieuwe processen en toepassingen te creëren die een waardevolle bijdrage leveren aan uw bedrijf.

Een pilot is ook een manier om uw medewerkers kennis te laten maken met RPA en hen vertrouwd te maken met de technologie. Door uw medewerkers actief bij het proces te betrekken, kunt u ze ook enthousiasmeren voor de technologie en hen aanmoedigen om de technologie zelf te implementeren.

Kortom, door een pilot te starten met RPA kunt u zowel uw processen als uw medewerkers verbeteren. U kunt de technologie uitproberen en bepalen hoe het uw organisatie het beste kan ondersteunen. Dus waarom wacht u nog? Start vandaag nog met de RPA-pilot en ervaar de vele voordelen die de technologie uw organisatie kan bieden!

Veel aandacht, enige angst, maar we beginnen net

Zoals ik in de inleiding al aangaf, kreeg ChatGPT de nodige aandacht in de media in de afgelopen weken. En dat snap ik goed. Wat deze toepassing laat zien is indrukwekkend. Sommige antwoorden zijn nog wat vlak en soms cliché, maar met een klein beetje schaven zou ik hier toch echt in de praktijk mee uit de voeten kunnen. In de media schemert af en toe ook wat angst door. Wat gaan de consequenties van dit soort toepassingen zijn voor bijvoorbeeld de journalistiek, of het onderwijs. Kunnen we straks artikelen, blogs en werkstukken verwachten die alleen nog door ChatGPT zijn geschreven?  Zo’n vaart zal het niet lopen schat ik in. Wat me vooral intrigeert zijn de ontwikkelingen van de technologie. Ik zie een digitale assistent voor me. Een toepassing die mij persoonlijk helpt door me op het spoor te zetten van een mogelijke oplossing, of die me een mooi begin geeft voor een verhaal. Ik kan niet wachten om hier meer mee te spelen en te zien waar dit verder toe leidt.