De tijd dringt om actie te ondernemen en de mogelijk dramatische gevolgen van klimaatverandering te beperken. Vaak wordt het nemen van klimaatgerelateerde maatregelen gelinkt aan een teruggang in economische groei. Maar dat hoeft niet zo te zijn. In een vorig jaar verschenen rapport van Deloitte is te zien dat klimaat actie goed is te combineren met een groei van de economie. Daarbij ontstaan bovendien nieuwe vormen van werkgelegenheid. 

Voorkomen van schade door transitie

Het terugdringen van de uitstoot moet de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 1,5 graden. Dat is de doelstelling zoals die nu is geformuleerd in de mondiale akkoorden. Deze doelstelling halen is een voorwaarde om de economische schade, die de opwarming met zich meebrengt, zo ver mogelijk te beperken. Een transitie naar een economie die net-zero (of wellicht net-positief) is kan gepaard gaan met een gezonde economische groei.

In het rapport van Deloitte wordt aangehaald dat Europa de technologie heeft om een net-zero economie te steunen. Daarnaast is de regelgeving aanwezig, en is voldoende capaciteit beschikbaar. Door snel te handelen is een duurzame economische welvaart te bereiken. Nieuwe industrieën zorgen voor nieuwe banen, terwijl de economie na de transitie competitief is binnen de mondiale markt.

Des te meer reden voor Europa om nu in te zetten op deze transitie.

Het volledige rapport is hier op de website van Deloitte te downloaden.