Digitale technologie beïnvloedt Finance. Zowel bij rol die Finance speelt in de organisatie als in de manier waarop Finance processen worden uitgevoerd. De razendsnelle ontwikkelingen in technologie stellen Finance in staat te bouwen aan een toekomst waarin Finance de organisatie adviseert en helpt vooruit te kijken. “Wat kan gaan gebeuren en hoe reageren we dan?” in plaats van “wat is er gebeurd?” dus. Finance on a Mission, en onze partners Deloitte, UiPath en Workday wilden deze beweging verder stimuleren. Daarom riepen we de “Future Proof Finance Award” in het leven.

Stimuleren van vooruitgang, inspireren van elkaar

Organisaties kunnen veel van elkaar leren door elkaar te inspireren. En dat inspireren is een belangrijke drijfveer voor vooruitgang. De Future Proof Finance Award is precies daarop gericht. Aansprekende voorbeelden vinden van organisaties die technologie inzetten om Finance verder toekomstbestendig te maken. Dat kan zowel op strategisch op tactisch of op operationeel niveau zijn. Dus of het nu een andere manier van werken is, of het optimaliseren van de processen binnen Finance zelf. Als het maar een impact heeft op de manier waarop Finance werkt.

Een award diner om de winnaar te vieren

Op 13 december organiseren wij ons eerste award diner. Tijdens een mooi diner maken we dan het winnende project bekend. De avond wordt verder aangekleed met een aantal keynotes van opiniemakers in het vakgebied. Alles gericht op het scheppen van de juiste sfeer om met elkaar in gesprek te zijn en van elkaar te leren. En we hebben drie prachtige finalisten: ASML, GrandVision en Heineken.

Argumentatie voor ASML:

Veel organisaties hebben ERP geïmplementeerd in de laatste decennia. Het idee achter ERP is vooral het koppelen van gestandaardiseerde processen om de belofte van ERP volledig te kunnen gebruiken. In de praktijk hebben veel organisaties hun ERP echter zo ver aangepast en maatwerk gemaakt dat het heeft geleid tot een steeds kwetsbaarder omgeving die kostbaar is in beheer. ASML heeft gekozen voor een greenfield ERP implementatie om terug te keren naar standaarden. Om dat mogelijk te maken koos ASML voor het toepassen van RPA technologie om processen te koppelen. Het aanpassen van een complex legacy systeem landschap door nieuwe technologie in te zetten is een uitdaging. De aanpak van ASML kan een inspiratie zijn voor andere organisaties die voor dezelfde uitdaging staan.

Argumentatie voor GrandVision:

Finance spendeert vaak veel tijd aan het verwerken van transacties en aan het op orde krijgen van de basis. Tijd die wordt besteed aan het bewerken van de cijfers is niet beschikbaar voor het ondersteunen van de organisatie. En een toekomstbestendige Finance Functie is een Finance Functie die in staat is de juiste (nieuwe) inzichten te brengen door meer tijd te besteden aan het analyseren van trends en het adviseren van de business. Veel organisaties kijken naar nieuwe technologie en oplossingen om een Finance toekomstbestendig te maken. Dat kan leiden tot een wildgroei aan toepassingen in de organisatie. GrandVision maakte een expliciete keuze om een reporting uitdaging aan te pakken door eerst eens goed te kijken hoe technologie die ze al hadden beter kon worden ingezet. Een waardevolle aanpak die andere organisaties kan inspireren om beter te onderzoeken of wat beschikbaar is al een goede oplossing biedt door de randvoorwaarden en het gebruik aan te passen, voor wordt geïnvesteerd in een nieuwe toepassing.

Argumentatie voor Heineken:

Het idee om technologie te gebruiken om een nieuwe manier van werken, in multidisciplinaire teams, dicht bij de business en met het doel om lokaal “citizen development” te stimuleren, voelt als een behoorlijke stap voorwaarts in het toekomstbestendig maken van de manier waarop Finance functioneert. De aanpak die Heineken in dit project heeft gekozen speelt in op een worsteling die veel organisaties hebben: hoe kun je op een effectieve manier (intelligente) automatisering opschalen? En daar komt meer bij kijken dan alleen de juiste technologie voorhanden hebben. Daarom denken we dat deze aanpak een voorbeeld kan zijn voor veel andere organisaties.