Op 9 juli organiseerden de Universiteit van Amsterdam, Workday, Finance Transformation Forum en Finance on a Mission een virtuele ronde tafel. Het thema van de ronde tafel was “Finance on a Mission to get ahead of the curve and remain relevant”.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Deze bijzondere en uitdagende tijd van COVID-19 benadrukt de belofte van digitale technologie nog sterker; organisaties die digitaal voorop lopen werken in deze tijd door zonder aan momentum te verliezen. Zij ervaren de kracht van digitale tools om met elkaar samen te werken, ondanks de afstand.

Virtueel contact is de norm in deze periode, en in de meeste organisaties heeft Finance hier goed op in kunnen spelen. Digitale technologie begint haar belofte waar te maken en nu we langzaam weer terug naar de kantoren gaan speelt de vraag hoe het beste van twee werelden te combineren. Digitaal als norm, fysiek als premium. De Universiteit van Amsterdam, Workday, Finance on a Mission platform en het Finance Transformation Forum voeren in 2020 onderzoek uit naar de rol die Finance kan spelen in het navigeren van de organisatie, nu en in de nabije toekomst.

Het centrale thema van deze bijeenkomst was “fast decision making”. Wat zijn de randvoorwaarden voor het snel kunnen nemen van beslissingen, nu en in de toekomst? Snelle besluitvorming gaf een competitief voordeel vóór COVID-19, is voor alle organisaties toegenomen aan belang tijdens COVID-19 en zal nog verder toenemen in belang na de huidige crisis. Daarbij is data agility een belangrijke term en is de rol voor Finance evident. De vraag is of organisaties, mede door COVID-19, een versnelling hebben gezien in besluitvorming en nu al beter gefundeerde beslissingen nemen. Welke kwaliteit heeft de cyclus ‘van data naar inzicht naar actie’ op dit moment en welke lessen trekken organisaties uit de huidige periode? Wat doet de huidige periode met de Ad-hoc informatie behoefte en wat verwachten organisaties op dat gebied aan ontwikkelingen? In hoeverre is de huidige data infrastructuur klaar voor de post COVID-19 periode, en welke aandachtspunten krijgen nu prioriteit?

Data, inzicht, actie…

9 juli verzorgde Mohamed Bouker (partner Deloitte) de discussion starter. Daarna werd in break out groepen gesproken over vragen als:

  • Wat had de organisatie aan data en systemen beschikbaar om besluitvorming te ondersteunen? (Excel, ERP, BI, Analytics)
  • Waar liepen organisaties tegenaan bij het uitbreken van de crisis? (Ad-hoc vs. standaard, robuustheid data en systemen, potentiële issues in de informatievoorziening)
  • Wat hebben organisaties anders gedaan om in de behoefte aan inzichten te voorzien ten tijde van COVID-19?
  • Welke inzichten brengt dit voor de langere termijn en wat heeft de focus om hier een volgende stap te kunnen zetten?
  • Welke vaardigheden zijn nodig om de volgende stap te kunnen zetten?

Van de bijeenkomst is een post read gemaakt, die je hier onder kunt downloaden.

Verslag ronde tafel 9 juli 2020.docx