Door Hette Mollema, Vice President Benelux bij Workday

Wat verwachten andere teams in de business van Finance? Als het financiële team een volwaardige partner van de business wil zijn, wat moet het dan meenemen naar de vergadertafel? Om strategisch van toegevoegde waarde te zijn, verwachten andere afdelingen dat Finance meer vooruit kijkt en niet alleen verslag doet van wat geweest is. Meer door de voorruit kijken en minder in de spiegels dus.

Uiteraard moet de rekenkundige en boekhoudkundige basis nog steeds op orde zijn. Finance blijft verantwoordelijk voor de cijfers. Moderne (cloud)technologie zorgt ervoor dat het invoeren van transacties en het pure reken- en controlewerk geautomatiseerd – en veel sneller en accurater – kan verlopen. Goede finance systemen maken relevante data overal in de organisatie hapklaar beschikbaar. Dankzij technologische oplossingen zou Finance inmiddels zijn handen grotendeels vrij kunnen (en moeten) hebben om de juiste informatie tijdig te leveren aan de business.

Meer dan omzet en winst

En daar is grote behoefte aan. Uit het doorlopende onderzoek naar de transformatie van Finance – ‘Finance in the digital era’ – dat eind vorig jaar werd uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, Workday, Agium en Finance on a Mission, kwam onder meer naar voren dat de andere teams verwachten dat Finance meer toegevoegde waarde biedt voor de strategische beslissingen in het hier en nu. Niet zozeer de verslaglegging en verantwoording achteraf (al blijft dat ook belangrijk), maar juist ook de cijfermatige onderbouwing en inzichten om stappen vooruit te zetten. Een salesdirecteur zei in het onderzoek dat hij hoopte en verwachtte dat Finance de business een ‘outside-in’ perspectief kon leveren, vergelijkbaar met het rapport dat analisten opstellen over de performance van de organisatie. Een marketingdirecteur gaf aan dat het bijvoorbeeld ook goed zou zijn als Finance relevante maatschappelijke ontwikkelingen meeneemt in de analyses.

Solide basis onder strategische plannen

Finance als businesspartner: wat is daarvoor nodig? Managers en directeuren van andere afdelingen verwachten dat Finance een solide basis kan leggen onder strategische plannen. Waar zitten de risico’s, waar ligt ruimte, en als die ruimte er niet is, waar maken we die dan toch? Zeker in onzekere tijden is de waarde van Finance voor de strategie en het succes van een organisatie niet te overschatten. De CFO en zijn team kunnen een breder perspectief op tafel leggen en direct de bestuurders van actuele en relevante cijfers voorzien om beslissingen en plannen goed te kunnen afwegen. Dat geldt niet alleen voor de kortetermijnbesluiten. Ook het langetermijnperspectief is met de inzichten van Finance goed te onderbouwen.

Partnerschap

Het rapport ‘Finance in the digital era’ geeft ook concrete handvatten om de rol als businesspartner beter in te vullen. De ondervraagde financiële professionals geven zelf aan dat zij zichzelf nog steeds het sterkst vinden in de ‘traditionele’ taken: verslaglegging, compliance en risicobeheer. Waar kan het beter? Finance vindt zelf dat technologie- en datavaardigheden verder ontwikkeld moeten worden (53%), de samenwerking met anderen kan op een hoger niveau (64%), de eigen bijdrage aan de transformatie van de organisatie kan sterker (63%), en de leiderschapscompetenties blijven achter (62%). De teams uit de andere disciplines die ook in het onderzoek zijn ondervraagd, vinden Finance ook sterk in de traditionele taken. De verbeterpunten liggen volgens hen vooral bij leiderschapscapaciteiten (35%) en aan de vaardigheden om samen te werken en andere teams te inspireren (18%). Naast het zorgen dat Finance over de juiste technologische oplossingen beschikt, is het bouwen aan echt partnerschap binnen de organisatie dus ook nog een uitdaging. Finance wil immers als volwaardig businesspartner gezien worden.