Binnen het domein van Finance is de roep om te ontwikkelen tot business partner niet van gisteren. Al decennia lang wordt gepubliceerd en gediscussieerd over Finance in de rol van business partner. Het zijn van een goede business partner vraagt om specifieke competenties en vaardigheden, zowel op analytisch als op sociaal vlak. In een eerder artikel werd al ingegaan op welke competenties en vaardigheden relevant zijn voor het krijgen, en waarmaken, van een rol als business partner. Wanneer je kijkt naar de benodigde competenties en vaardigheden rijst de vraag of iedere Finance Professional geschikt is om zicht te ontwikkelen tot een volwaardig business partner. Andreas Wismeijer en Jan Heinen onderzochten of persoonlijkheid van invloed is op het al dan niet succesvol kunnen ontwikkelen van de competenties en vaardigheden die passen bij een rol als business partner.

Welke persoonlijkheidseigenschappen beïnvloeden de ontwikkeling van de juiste competenties?

Een interessante vraag die past bij de ontwikkeling van de competenties die nodig zijn voor de Finance Professional als business partner is of die ontwikkeling een relatie heeft met persoonlijkheidseigenschappen. Kun je persoonlijkheidseigenschappen en persoonlijke voorkeuren hebben die het gemakkelijker maken om de benodigde competenties te ontwikkelen. Of belemmeren bepaalde persoonlijkheidseigenschappen het vermogen om competenties en vaardigheden die belangrijk zijn te ontwikkelen. In een tweede artikel publiceerde Andreas en Jan over de invloed van persoonlijkheidseigenschappen op het ontwikkelen van voor business partners relevante competenties en vaardigheden. Op basis van de Big-Five, het meest wetenschappelijk onderbouwde model voor het beschrijven van persoonlijkheid, keken ze naar de eigenschappen die het ontwikkelen van de juiste competenties en vaardigheden ondersteunen of juist belemmeren. Een belangrijke conclusie is dat, hoewel er niet één weg naar Rome is, persoonlijkheidseigenschappen inderdaad invloed hebben op het vermogen benodigde competenties te ontwikkelen. Daarbij kunnen persoonlijkheidseigenschappen de ontwikkeling ondersteunen of frustreren. Het volledige artikel verscheen eerder en is via deze link te lezen.