Onze voorjaarseditie van Finance on a Mission ligt intussen een aantal weken achter ons. We kijken terug op een succesvolle, volledig virtuele, editie waarbij het thema “klantgedreven Finance” centraal stond. In verschillende bijeenkomsten werd dat thema uitgediept met praktijksprekers vanuit de Finance discipline, maar ook de invalshoek van de CEO en belangrijke stakeholders van Finance kregen het woord. In dit blog ga ik kort in op de twee dimensies van een klantgedreven Finance functie die uit de bijeenkomsten naar voren kwamen.

Twee dimensies van klantgedreven Finance

Klantgedreven Finance heeft twee belangrijke dimensies; de externe klant en de interne klant. Hoewel dat wellicht voelt als een open deur bleek uit de verschillende bijeenkomsten in het kader van Finance on a Mission dat bij veel organisaties de Finance functie niet echt bezig was met de externe klant en/of de interne klant. De focus ligt voor een groot aantal Finance functies nog voornamelijk op het zorgen dat rapportages en analyses op tijd af zijn. In onze online bijeenkomsten in het kader van Finance on a Mission gingen we in gesprek met een CEO, met Sales en met ICT om de twee dimensies van klantgedreven Finance verder te verkennen.

De externe klant

Elke organisatie is in haar bestaan afhankelijk van de externe klant. Toch geldt voor veel Finance afdelingen dat ze maar beperkt contact hebben met de externe klant. Een klantgedreven Finance functie heeft een gedegen kennis nodig van het businessmodel (of de businessmodellen) van de organisatie. Hoe zit dat in elkaar, en wat maakt dat klanten producten of diensten af willen nemen van de organisatie? Welke onderdelen in het businessmodel maken de organisatie uniek? Een manier om een businessmodel te doorgronden en valideren is het business model canvas. Met behulp van dat canvas is goed te doorgronden waaraan de organisatie haar bestaansrecht ontleent en welke toegevoegde waarde de organisatie levert in de ogen van de klant. Nog een voordeel van het gebruik van het business model canvas om het businessmodel te snappen, het brengt je vanuit Finance meteen in dialoog met andere onderdelen van de organisatie. Een businessmodel werk je het liefst multidisciplinair uit.

De interne klant

Wanneer we druk bezig zijn in onze Finance processen zouden we bijna vergeten voor wie we het doen. Wanneer heb jij voor het laatst gevraagd aan andere afdelingen wat ze eigenlijk doen met de cijfers en analyses die vanuit Finance worden opgeleverd? En wat was het laatste moment dat je gevraagd hebt wat anderen in de organisatie van jou nodig hebben om te kunnen excelleren? In veel gevallen staan we er niet meer bij stil en maken we de meest gave rapporten en dashboards met getallen waar we niet (meer) op sturen vanuit routine. Uiteraard hebben organisaties een vaste basis nodig op basis waarvan rapportages tot stand komen. Maar de echte toegevoegde waarde van Finance zit in het brengen van nieuwe inzichten. Die nieuwe inzichten ontstaan door het doen van andere analyses op basis van gecombineerde data en business vragen. Hier gaat dan het vooral om analyses die tot stand komen vanuit een diep begrip van de interne klant. Waar ligt de supply chain wakker van? Welk inzicht zou Sales echt helpen bij die specifieke klant? Hoe kunnen we marketing helpen om een andere, effectievere mix te vinden voor het bouwen van ons merk? Dit zijn de vragen waar Finance haar toegevoegde waarde echt kan laten zien! Breng bij het beantwoorden van deze vragen niet alleen data, breng inzicht.