Recent verscheen op Dutch IT Channel een artikel waarin Henry Barenholz, Country Manager bij Workday, zijn visie gaf op de rol van de CIO bij het benutten van voordelen van de native cloud. Bij het lezen van dat artikel bekroop mij het gevoel dat de CIO voor een vergelijkbare uitdaging staat als de CFO. Want hoe bedien je verschillende wensen van verschillende onderdelen van de organisatie op een goede manier vanuit de beschikbare data? En hoe help je de organisatie beter en sneller te reageren op gebeurtenissen in de omgeving?  Dit zijn wezenlijke vragen waar veel organisaties mee worstelen met de IT infrastructuur die over een periode van decennia is ontstaan.

Eén bron “to rule them all”?

Met het risico te refereren aan een frase uit een boek dat niet iedereen heeft gelezen (the Lord of the Rings natuurlijk) is dit in essentie wel waar de uitdaging van de CFO en de CIO bij elkaar komen. Is het mogelijk om te komen tot een architectuur waarmee de informatiebehoefte van alle afdelingen is te bedienen en kun je snel en schaalbaar blijven inspelen op wijzigende  informatiebehoeften, waarmee de specifieke businessvragen die marketing, operations, sales, de supply chain en HR hebben te beantwoorden zijn? Veel organisaties zijn in ieder geval bezig een architectuur neer te zetten die dat grotendeels mogelijk moet maken, met bijvoorbeeld data lakes of met volledige nieuwe systemen voor hun Enterprise Management. Daarbij lopen ze tegen een aantal belangrijke knelpunten aan. Zo is bijvoorbeeld in lang niet alle legacy sprake van dezelfde definities voor min of meer dezelfde begrippen. Bovendien is, voor het beantwoorden van belangrijke businessvragen, het kijken naar de eigen data van de organisatie niet voldoende. Om echt goede beslissingen te krijgen is ook data nodig van buiten de organisatie.

Een ‘acceleratiekloof’ te dichten

De omgeving waar organisaties in opereren verandert snel. Deze verandering wil je graag bijhouden, zodat je snel kunt inspelen op wijzigende omstandigheden. Dat vraagt om wendbaarheid, de zogenaamde ‘agile’ organisatie. Een ‘agile’ organisatie betekent ook een IT infrastructuur die de wendbaarheid van de organisatie kan volgen. En daar wringt voor veel organisaties de schoen. Want de IT infrastructuur kan niet mee met de dynamiek van de omgeving, Henry refereert in zijn artikel aan een ‘acceleratiekloof’. Ons jaarlijkse onderzoek in het kader van Finance on a Mission liet vorig jaar zien dat standaardisatie helpt in het wendbaarder maken van de organisatie. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar in de gesprekken die we hier over voerden kwam een duidelijke verklaring naar voren. Een organisatie waar sprake is van veel standaardisatie verliest minder tijd aan het “aan elkaar knopen” van verschillende systemen en het bij elkaar vergelijken van begrippen die net even anders zijn gedefinieerd. Deze tijd komt weer beschikbaar voor het doen van analyses met behulp van data van buiten de organisatie en het vinden van nieuwe inzichten. In het standaardiseren en optimaliseren van de IT infrastructuur kunnen de CFO en de CIO elkaar vinden en versterken. Niet in isolement, maar als belangrijke partners in de wendbare organisatie.