Wie goed rondkijkt in de organisatie ziet hoezeer technologie is doorgedrongen in ons dagelijks werk. In ons onderzoek naar de Finance Transformatie en in de events die we vorig jaar mochten organiseren, komt naar voren dat de ontwikkelingen in technologie alleen maar versnellen. Dat brengt kansen voor organisaties om nieuwe verdienmodellen te vinden en om bestaande processen in de organisatie te optimaliseren. Effectiviteit echt combineren met efficiency ligt aan de horizon. Dat zou iedere Finance Professional als muziek in de oren moeten klinken.

Technologie is niet de enige factor van belang

Toch komt uit de verschillende publicaties en gesprekken die we hadden naar voren dat het succes van de organisatie niet alleen van technologie afhankelijk is. De mens is minstens zo belangrijk. En nu technologie haar intrede doet in vrijwel alle processen, en grote hoeveelheden data het mogelijk maken om beter onderbouwde beslissingen te nemen, is het aan Finance om de silo’s die bestaan af te breken. Om vanuit een klantgerichte aanpak, in multidisciplinaire teams en vanuit een end-to-end gedachte processen te optimaliseren. In dat speelveld is een belangrijke rol weggelegd voor de samenwerking tussen CFO en CIO.

Inspiratie bijeenkomst

Hoe die samenwerking vorm kan krijgen is het belangrijkste thema van een online inspiratie bijeenkomst op 19 januari 2022 om 15.00. Tijdens een 90 minuten durende bijeenkomst gaan diverse (internationale) business leaders, uit verschillende disciplines van de organisatie, met elkaar in gesprek over de samenwerking tussen CIO en CFO in het optimaliseren van de inzet van technologie in de organisatie. Deze inspiratie bijeenkomst is live te volgen via: https://www.cionext.com, waar de stream rechtstreeks wordt getoond.